Screening - Gastroenterologická ambulance Jihlava s.r.o.- soukromá gastroenterologická ambulance

GASTROENTEROLOGICKÁ AMBULANCE JIHLAVA s.r.o.
Odborná ambulace pro nemoci trávicího traktu
Akreditované centrum pro screening kolorektálního karcinomu
MENU
Přejít na obsah
SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

Na  screeningové vyšetření karcinomu kolorekta má právo každý  asymptomatický muž či žena starší 50 let. Jedinci zahrnutí do screeningu nesmí splňovat kritéria vysokorizikových skupin pro karcinom kolorekta.
Postup screeningového programu je možno rozdělit do dvou kategorií dle věkových skupin vyšetřovaných jedinců.

I. Asymptomatičtí jedinci ve věku 50–54 let
Pacient  navštíví svého praktického lékaře nebo gynekologa. Lékař provede test  na okultní krvácení ve stolici (TOKS), toto vyšetření se u  bezpříznakových jedinců provádí v jednoročním intervalu.
V případě negativního výsledku je za rok TOKS u dané osoby opakován.
V případě pozitivního  výsledku (TOKS+) je pacient/ka odeslán/a na screeningovou kolonoskopii  do akreditovaného centra pro screeningovou kolonoskopii. Podmínkou je  doporučení praktického lékaře nebo gynekologa.
Pokud  je výsledek kolonoskopického vyšetření negativní, screeningový program  je na 10 let přerušen. Tím se pacient/ka automaticky přesouvá do  schématu vyšetření pro věkovou skupinu starších 55 let.
V  případě pozitivního kolonoskopického vyšetření ve smyslu kolorektální  neoplazie se další diagnostický a terapeutický postup řídí dle  doporučení pro pacienty s vysokým rizikem tohoto onemocnění.

II. Asymptomatičtí jedinci ve věku 55 let a starší
V těchto případech jsou 2 možnosti postupu screeningu:
     - opakovaný TOKS
     - primární screeningová kolonoskopie jako alternativní metoda testu

1. TOKS
V případě negativního výsledku  (TOKS-) zůstávají 2 možnosti dalšího screeningového postupu - TOKS  opakovaný v dvouletém intervalu nebo provedení primární screeningové  kolonoskopie.
V případě pozitivního výsledku (TOKS+) je indikována screeningová kolonoskopie.

2. Primární screeningová kolonoskopie
Primární  screeningová kolonoskopie je alternativní metodou pro ty jedince, kteří  se nerozhodli pro TOKS. Pro jedince starší 55 let je vyšetření hrazeno z  veřejného zdravotního pojištění. Primární screeningovou kolonoskopii  indikuje praktický lékař nebo endoskopista.
Je-li  výsledek primární screeningové kolonoskopie negativní, je další  indikována v intervalu 10 let. V případě pozitivního výsledku se další  diagnostický a terapeutický postup řídí dle doporučení pro pacienty s vysokým rizikem tohoto onemocnění.

(zdroj kolorektum.cz)
© 2024 Gastroentroenterologická ambulance Jihlava s.r.o.
Sokolovská 1, Jihlava 58601
e-mail : ambulance@ge-ambulance.cz, telefon : 567 302 965
Návrat na obsah