Screening kolorektálního karcinomu - Gastroenterologická ambulance Jihlava s.r.o. - soukromá gastroenterologická ambulance

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Screening kolorektálního karcinomu

Na screeningové vyšetření karcinomu kolorekta má právo každý asymptomatický muž či žena starší 50 let. Jedinci zahrnutí do screeningu nesmí splňovat kritéria vysokorizikových skupin pro karcinom kolorekta.

Postup screeningového programu je možno rozdělit do dvou kategorií dle věkových skupin vyšetřovaných jedinců.

I. Asymptomatičtí jedinci ve věku 50–54 let
Pacient navštíví svého praktického lékaře nebo gynekologa. Lékař provede test na okultní krvácení ve stolici (TOKS), toto vyšetření se u bezpříznakových jedinců provádí v jednoročním intervalu.
V případě negativního výsledku je za rok TOKS u dané osoby opakován.
V případě pozitivního výsledku (TOKS+) je pacient/ka odeslán/a na screeningovou kolonoskopii do akreditovaného centra pro screeningovou kolonoskopii. Podmínkou je doporučení praktického lékaře nebo gynekologa.
Pokud je výsledek kolonoskopického vyšetření negativní, screeningový program je na 10 let přerušen. Tím se pacient/ka automaticky přesouvá do schématu vyšetření pro věkovou skupinu starších 55 let.
V případě pozitivního kolonoskopického vyšetření ve smyslu kolorektální neoplazie se další diagnostický a terapeutický postup řídí dle doporučení pro pacienty s vysokým rizikem tohoto onemocnění.

II. Asymptomatičtí jedinci ve věku 55 let a starší
V těchto případech jsou 2 možnosti postupu screeningu:
     - opakovaný TOKS
     - primární screeningová kolonoskopie jako alternativní metoda testu

1. TOKS
V případě negativního výsledku (TOKS-) zůstávají 2 možnosti dalšího screeningového postupu - TOKS opakovaný v dvouletém intervalu nebo provedení primární screeningové kolonoskopie.
V případě pozitivního výsledku (TOKS+) je indikována screeningová kolonoskopie.

2. Primární screeningová kolonoskopie

 Primární screeningová kolonoskopie je alternativní metodou pro ty jedince, kteří se nerozhodli pro TOKS. Pro jedince starší 55 let je vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Primární screeningovou kolonoskopii indikuje praktický lékař nebo endoskopista.
 Je-li výsledek primární screeningové kolonoskopie negativní, je další indikována v intervalu 10 let. V případě pozitivního výsledku se další diagnostický a terapeutický postup řídí dle doporučení pro pacienty s vysokým rizikem tohoto onemocnění.

(zdroj kolorektum.cz)

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky